เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด :))

 
 
 สักวา ยาเสพติด พิษชั่วร้าย
บ่อนทำลาย ชนชาติ ศาสนา
ถ้าแม้นใคร หลงผิด ไปติดยา
เท่ากับพา ชิวิต มืดมิดลง
ทั้งยาม้า มหาภัย แพร่ไปทั่ว
ใครขืนมัว เสพมัน พลันลุ่มหลง
อีกตู้เกม ตู้ม้า พาพะวง
เหมือนเจาะจง ผลาญพร่า ฆ่าเด็กเอย